Do Sejmu wpłynął projekt ważnej nowelizacji prawa spadkowego

Szczegóły

Zgodnie z obowiązującym u nas prawem spadkobierca nabywa spadek już z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie to nie ma jednak charakteru definitywnego. W ciągu 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku, czyli np. o treści sporządzonego przez spadkodawcę testamentu, może on spadek odrzucić bądź przyjąć go - albo bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (proste przyjęcie spadku), albo z ograniczeniem tej odpowiedzialności, czyli z dobrodziejstwem inwentarza. Nie każdy wie, że niezłożenie w terminie oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku jest w większości przypadków jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku i związaną z nim nieograniczoną odpowiedzialnością za pozostawione przez zmarłego długi. Złożony przez posłów Solidarnej Polski projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakłada odwrócenie tej zasady, tj. wprowadzenie reguły, że niezłożenie w terminie oświadczenia spadkowego oznaczać będzie przyjęcie spadku przez spadkobiercę z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem z ograniczeniem odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe jedynie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak