Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą ma taką samą moc, jak akt polski

Szczegóły

20 listopada 2012 r. zapadła uchwała siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego (III CZP 58/12), w której wskazano, iż akt stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). Do tej pory w orzecznictwie istniała rozbieżność poglądów w przedmiotowej kwestii. Powyższa uchwała oznacza zatem, że zagranicznym aktem stanu cywilnego będzie można posłużyć się także bez uprzedniej jego transkrypcji w polskich księgach stanu cywilnego, np. wykorzystać akt zgonu w sprawie spadkowej jako dowód śmierci spadkodawcy, czy też akt małżeństwa jako dowód zawarcia związku małżeńskiego w sprawie rozwodowej.

 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak