Trzeba płacić za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej

Szczegóły

Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skład siedmiu sędziów tego sądu podjął 19 marca 2013 r. uchwałę dotyczącą kwestii wynagrodzenia należnego współwłaścicielowi rzeczy w sytuacji, gdy z rzeczy tej w sposób nieuprawniony korzystają pozostali współwłaściciele. Temat nie jest nowy i niejednokrotnie już stanowił przedmiot rozważań Sądu Najwyższego, jednak zagadnienie budziło wiele kontrowersji i jak dotychczas stanowiska były podzielone. Sporna była zarówno sama możliwość domagania się takiego wynagrodzenia, jak i podstawa prawna takiego roszczenia. Problem zauważył Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i w październiku 2012 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej o rozpoznanie przez skład siedmiu sędziów przedmiotowego zagadnienia.

W uchwale z dnia 19 marca 2013 r., sygn. III CZP 88/12, Sąd Najwyższy przesądził, że współwłaściciel może domagać się wynagrodzenia od pozostałych współwłaścicieli korzystających z rzeczy wspólnej w sposób wyłączający jego współposiadanie. Jako podstawa prawna tego roszczenia wskazane zostały art. 224 § 2 lub art. 225 kodeksu cywilnego.

 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak