Nie będzie łatwo eksmitować z lokalu socjalnego

Szczegóły

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 21.06.2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, tj. w wyroku eksmisyjnym, sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz ten dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Eksmisja jest możliwa także z lokalu socjalnego. Przy rozstrzyganiu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie apelacji od jednego z wyroków nakazujących eksmisję osoby zajmującej lokal socjalny powstało budzące wątpliwości zagadnienie prawne, czy o istnieniu bądź braku uprawnienia do lokalu socjalnego sąd ma obowiązek orzekać także nakazując eksmisję z lokalu socjalnego, czy tylko przy okazji eksmisji z lokalu niesocjalnego. Z pytaniem w powyższej kwestii sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego, który 5 kwietnia 2013 r. wydał uchwałę wyjaśniając, że nakazując eksmisję z lokalu socjalnego sąd orzeka równocześnie o uprawnieniu osoby eksmitowanej lub braku takiego uprawnienia do innego lokalu socjalnego.

 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak