> Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum - Radca Prawny Wrocław

Aktualności Prawne  

  • 1
  • 2
Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym... Czytaj
Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie... Czytaj
Odpowiedzialność za długi spadkowe nie zawsze uzasadniona moralnie Wrocławski Sąd Apelacyjny w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 516/13 wydał ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w pewnych okolicznościach konstrukcja prostego... Czytaj
Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni... Czytaj
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od... Czytaj
Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom... Czytaj
   

Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum

Szczegóły

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego w określonych przypadkach możliwość sprzedaży należących do nich nieruchomości po obniżonej cenie, tj. przy zastosowaniu bonifikat. Tymi, którzy z dobrodziejstwa tego mogą skorzystać, są m.in. najemcy lokali komunalnych, którzy wynajmowane od gmin mieszkania nabywają po bardzo atrakcyjnych cenach. Po to jednak, by zapobiegać wykorzystywaniu bonifikat do zarabiania na odsprzedaży tak zakupionych lokali, ustawa nakłada na nabywców mieszkań obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli zbycie nieruchomości bądź wykorzystanie jej na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty nastąpiło przed upływem 10 lat, a w przypadku lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Obowiązek zwrotu bonifikaty nie dotyczy jednak m.in. sytuacji, gdy zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej, przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W sytuacji jednak, gdy pieniądze ze sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą chce się przeznaczyć na zakup innego mieszkania bądź domu, trzeba pamiętać, że nabycie nowej nieruchomości musi nastąpić po sprzedaży lokalu objętego bonifikatą, a nie przed. Nie można zatem m.in. pieniędzy ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości nabytej przed datą sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30.03.2012 r. o sygn. III CZP 4/12, która z pewnością nie pozostanie bez wpływu na orzecznictwo sądów powszechnych. Na powyższą uchwałę powołał się ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 25/13. 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak