Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem

Szczegóły

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od dnia ogłoszenia testamentu w przypadku dziedziczenia testamentowego bądź od dnia otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy, przy dziedziczeniu ustawowym. Oznacza to, że jeśli w tym czasie uprawniony nie zdąży złożyć w sądzie pozwu o zachowek, jego roszczenie ulegnie przedawnieniu. Przepisy przewidują jednak również sytuacje, w których bieg przedawnienia ulega przerwaniu, na skutek czego ów 5-letni (w przypadku roszczeń o zachowek) okres zaczyna biec na nowo. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy roszczenie zostanie uznane przez osobę, przeciwko której przysługuje, ale nie tylko. W uchwale podjętej w dniu 10.10.2013 r. (sygn. III CZP 53/13) Sąd Najwyższy wskazał, że zdarzeniem przerywającym bieg przedawnienia roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego jest także złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy. Pamiętać trzeba bowiem, że do kręgu podmiotów potencjalnie zobowiązanych do zapłaty zachowku należą nie tylko spadkobiercy testamentowi. Obowiązek taki może ciążyć także np. na jednym ze spadkobierców ustawowych, który jeszcze za życia spadkodawcy otrzymał od niego podlegającą doliczeniu do masy spadkowej darowiznę. Na tle takiego właśnie stanu faktycznego zapadła wspomniana wyżej uchwała Sądu Najwyższego.  

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak