> Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem - Radca Prawny Wrocław

Aktualności Prawne  

  • 1
  • 2
Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym... Czytaj
Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie... Czytaj
Odpowiedzialność za długi spadkowe nie zawsze uzasadniona moralnie Wrocławski Sąd Apelacyjny w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 516/13 wydał ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w pewnych okolicznościach konstrukcja prostego... Czytaj
Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni... Czytaj
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od... Czytaj
Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom... Czytaj
   

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem

Szczegóły

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od dnia ogłoszenia testamentu w przypadku dziedziczenia testamentowego bądź od dnia otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy, przy dziedziczeniu ustawowym. Oznacza to, że jeśli w tym czasie uprawniony nie zdąży złożyć w sądzie pozwu o zachowek, jego roszczenie ulegnie przedawnieniu. Przepisy przewidują jednak również sytuacje, w których bieg przedawnienia ulega przerwaniu, na skutek czego ów 5-letni (w przypadku roszczeń o zachowek) okres zaczyna biec na nowo. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy roszczenie zostanie uznane przez osobę, przeciwko której przysługuje, ale nie tylko. W uchwale podjętej w dniu 10.10.2013 r. (sygn. III CZP 53/13) Sąd Najwyższy wskazał, że zdarzeniem przerywającym bieg przedawnienia roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego jest także złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy. Pamiętać trzeba bowiem, że do kręgu podmiotów potencjalnie zobowiązanych do zapłaty zachowku należą nie tylko spadkobiercy testamentowi. Obowiązek taki może ciążyć także np. na jednym ze spadkobierców ustawowych, który jeszcze za życia spadkodawcy otrzymał od niego podlegającą doliczeniu do masy spadkowej darowiznę. Na tle takiego właśnie stanu faktycznego zapadła wspomniana wyżej uchwała Sądu Najwyższego.  

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak