> Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Radca Prawny Wrocław

Aktualności Prawne  

  • 1
  • 2
Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym... Czytaj
Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie... Czytaj
Odpowiedzialność za długi spadkowe nie zawsze uzasadniona moralnie Wrocławski Sąd Apelacyjny w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 516/13 wydał ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w pewnych okolicznościach konstrukcja prostego... Czytaj
Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni... Czytaj
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od... Czytaj
Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom... Czytaj
   

Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Szczegóły
W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków sąd ma możliwość pozostawienia tej władzy obojgu rodzicom nawet wtedy, gdy nie opracowali oni tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego. Dotychczas plan ten (porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie) był konieczny do tego, by po rozwodzie oboje rodzice zachowali pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem. W braku planu sąd powierzał wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, a władzę rodzicielską drugiego ograniczał do określonych uprawnień i obowiązków dotyczących osoby dziecka – obecnie rozwiązanie to sąd zastosuje tylko wtedy, gdy przemawia za tym dobro dziecka. Na zgodny wniosek rodziców sąd nie orzeka też o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem przez tego rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Znowelizowany przepis znajdzie zastosowanie do spraw wszczętych od dnia 29.08.2015 r., natomiast praktyka pokazuje, że co do możliwości jego stosowania w sprawach, w których pozew wpłynął do sądu przed tym dniem stanowiska sędziów są podzielone.
   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak