Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje

Szczegóły
Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie przewiduje, że brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w przepisanym terminie (6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule powołania do spadku) jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości wchodzących w skład spadku aktywów. Dotychczas bierność spadkobiercy równała się prostemu przyjęciu spadku, które wiązało się z odpowiedzialnością za długi spadkowe bez ograniczenia.
   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak