Prawnik rodzinny Wrocław

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak ukierunkowana jest na świadczenie pomocy prawnej przede wszystkim w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego prowadząc praktykę w tym zakresie od początku swej działalności. Prawnik rodzinny powinien nie tylko dysponować wiedzą prawniczą oraz praktycznym doświadczeniem, ale także w relacji z Klientem wykazywać się empatią, wrażliwością i delikatnością. Niejednokrotnie bowiem sprawy rodzinne okazują się dla Klientów trudne nie tylko z prawnego punktu widzenia, ale także ze względu na ich ściśle osobisty charakter.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczą m.in.

 • rozwodu i separacji,
 • podziału majątku po rozwodzie,
 • alimentów,
 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi.
 

  

Rozwód i separacja

Jako prawnik rodzinny reprezentuję swych klientów przed sądami zlokalizowanymi we Wrocławiu oraz innych miastach położonych na terenie całego kraju m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzekaniem o winie
 • rozwód bez orzekania o winie
 • separację
 • zniesienie separacji
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Postępowanie rozwodowe ma na celu nie tylko rozwiązanie małżeństwa, ale służy także uregulowaniu szeregu kwestii związanych z rozstaniem małżonków, wśród których najbardziej istotne jest zwykle to, przy którym z rodziców po rozwodzie zostaną dzieci i w jakiej wysokości alimenty trzeba będzie na nie płacić. Ale to nie wszystko. O tym, jak ma wyglądać wyrok rozwodowy, tj. jakie rozstrzygnięcia powinien zawierać, mówią przede wszystkim art. 57 i 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie w zakładce z przygotowanymi przeze mnie tekstami tematycznymi.

Sprawy majątkowe - podział majątku wspólnego małżonków

Prawnik rodzinny wspiera swych klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce w przypadku rozwodu, śmierci jednego z małżonków, ale nie tylko. W postępowaniu o podział majątku wspólnego istnieje możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak również rozliczenia wydatków i nakładów, jakie poczynione zostały z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków lub z majątków osobistych na majątek wspólny. Często pozwala to na dokonanie podziału majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa w sposób bardziej sprawiedliwy niż w danym przypadku byłby podział pół na pół.

  

Alimenty

Prawnik rodzinny prowadzi w imieniu swych klientów także sprawy o:

 • alimenty na rzecz dziecka
 • alimenty na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji (np. rodziców)
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Władza rodzicielska

Postępowania sądowe, w których także można skorzystać ze wsparcia prawnika rodzinnego to m.in. sprawy o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak