Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Sprawy Rozwodowe Wrocław

Zapraszam do skorzystania z pomocy prawnej mojej Kancelarii we Wrocławiu, jeśli potrzebny Ci doświadczony radca prawny specjalizujący się w sprawach o rozwód. Nazywam się Ewa Jagodzińska-Antczak i jestem radcą prawnym specjalizującym się w prowadzeniu spraw rozwodowych we Wrocławiu i okolicach. Oferuję moim klientom szeroki zakres usług prawnych, obejmujący zarówno negocjacje między stronami, jak i reprezentację przed sądem – w tym oczywiście złożenie pozwu o rozwód w sądzie we Wrocławiu. Profesjonalizm i doświadczenie zdobywane przez lata pracy w charakterze radcy prawnego pozwalają mi na skuteczne działanie w celu ochrony interesów klienta, zwłaszcza w kwestiach dotyczących podziału majątku, ustalania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi. Jako prawnik wyspecjalizowany w rozwodach na terenie Wrocławia kładę również duży nacisk na mediację i rozwiązania pozasądowe, które często są w stanie zaoszczędzić czas rozstającego się małżeństwa i zredukować emocjonalne koszty rozwodu. Moi klienci mogą liczyć na pełne zaangażowanie i wsparcie na każdym etapie procesu, począwszy od konsultacji, aż po uzyskanie prawomocnego wyroku rozwodowego.
Adwokat rozwód Wrocław

Kiedy można doprowadzić do sprawy rozwodowej?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd doprowadził do rozwiązania małżeństwa. Trzeba w tym celu złożyć we właściwym sądzie pozew o rozwód. Zupełny rozkład pożycia oznacza ustanie między małżonkami więzi fizycznej, duchowej oraz gospodarczej, natomiast rozkład jest trwały, jeśli rozsądnie oceniając, można przyjąć, że małżonkowie nie powrócą do wspólnego pożycia. Trzeba jednak pamiętać, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia są sytuacje, gdy rozwód nie jest dopuszczalny. Jest tak co do zasady m.in. wtedy, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Orzekając rozwód, sąd określa także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że oboje małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie. Kiedy składamy pozew o rozwód, dobrze skorzystać ze wsparcia dobrego prawnika od rozwodów, którego znajdziesz w mojej Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu. Specjalizuję się w prawie rodzinnym i sprawach rozwodowych we Wrocławiu.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia niemający jeszcze cech trwałości, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, np. małżonkowie nie dziedziczą już z ustawy po sobie, jednakże małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa. W przeciwieństwie do rozwodu separacja może być zniesiona przez sąd. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.

Kiedy jeszcze można unieważnić małżeństwo?

Małżeństwo może być unieważnione m.in. z powodu braku przepisanego wieku małżonków, ubezwłasnowolnienia, choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, bigamii, czy pokrewieństwa między małżonkami.

Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy został sporządzony akt małżeństwa, choć przesłanki zawarcia małżeństwa nie zostały spełnione. Na taką okoliczność prawo przewiduje powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Jeśli chodzi o przesłanki zawarcia małżeństwa, to zostaje ono zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński albo gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła, albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

Zapraszam do lektury artykułów radcy prawnego: Rozwód w teorii i praktyce, Rozwód z orzeczeniem o winie oraz Jak załatwić w sądzie sprawę rozwodową.

Profesjonalne doradztwo prawne – rozwód Wrocław

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych, na terenie Wrocławia i okolic.

Osoby szukające radcy prawnego z Wrocławia prowadzącego sprawy rozwodowe, powinny otrzymać rzetelną pomoc. Moja Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw o rozwód na terenie Wrocławia i okolic. Zawsze dążę nie tylko do jak najkorzystniejszego zakończenia sprawy dla moich klientów, ale także staram się oszczędzić im negatywnych emocji związanych z rozwodem. Pozytywne opinie moich klientów to najlepszy dowód na wysoką jakość oferowanych przeze mnie usług.

Do obszaru mojej działalności należą również:

Zapraszam do kontaktu z prawnikiem od rozwodów we Wrocławiu.