Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Sprawy Spadkowe – Wrocław

Jeśli szukasz prawnika z Wrocławia specjalizującego się w sprawach spadkowych, to zapraszam do kontaktu. Moja Kancelaria od lat pomaga klientom z Wrocławia i okolic biorącym udział w postępowaniu spadkowym i o podział majątku spadkowego w walce o sprawiedliwy podział dóbr osoby zmarłej. Jako radca prawny specjalizujący się tej dziedzinie prawa zapewniam klientom wszechstronną pomoc prawną w sprawach dotyczących dziedziczenia, testamentów, zachowków oraz działów spadku. W ramach mojej oferty klienci mogą skorzystać z porad prawnych, przygotowania pism do sądu, reprezentacji przed sądami oraz wsparcia w negocjacjach między spadkobiercami. W mojej pracy kładę szczególny nacisk na ochronę praw i interesów klienta, oferując skuteczne strategie rozwiązania spornych kwestii majątkowych. Dzięki głębokiej wiedzy i doświadczeniu zbieranym podczas wielu spraw spadkowych we Wrocławiu jestem w stanie efektywnie przeprowadzić klienta przez ten skomplikowany proces, minimalizując stres i niepewność związane z tym trudnym okresem po utracie bliskiej osoby.

Kiedy przysługuje spadek?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w którym zawarte jest m.in. tzw. prawo spadkowe, do spadku można zostać powołanym z mocy ustawy albo pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. Aby móc powoływać się wobec innych osób na fakt dziedziczenia po zmarłym (np. dokonać wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości) trzeba wystąpić do sądu w celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, ewentualnie udać się do notariusza, który w określonych sytuacjach może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. W tym działaniu pomoże Tobie doświadczony prawnik specjalizujący się w sprawach spadkowych. Znajdziesz go w mojej Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu.

Sprawy spadkowe we Wrocławiu

Wsparcie doświadczonego prawnika – sprawy spadkowe Wrocław

Jeśli spadkobierca nie złoży w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku i dojdzie do dziedziczenia, czego jednak chciałby uniknąć (bo np. spadek jest mocno zadłużony), to w pewnych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wybrnięcia z tej sytuacji w drodze uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia spadkowego, które wymaga zatwierdzenia przez sąd. Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej? Moja Kancelaria służy wsparciem w sytuacji postępowania spadkowego we Wrocławiu i okolicach.

W przypadku, gdy do dziedziczenia po zmarłym dochodzi kilka osób (np. żona i dzieci), istnieje potrzeba dokonania działu spadku. Można tego dokonać w drodze umowy między wszystkimi spadkobiercami albo przed sądem. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Sądowy dział spadku powinien co do zasady obejmować cały spadek, natomiast dział umowny może objąć cały spadek lub tylko jego część. W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także m.in. o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów należących do spadku, pobranych pożytków i innych przychodów, jak również poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Zstępnym (czyli dzieciom, wnukom itp.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się zachowek, czyli równowartość połowy (a w pewnych przypadkach dwóch trzecich) udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowek może zostać zaspokojony np. w drodze darowizny uczynionej jeszcze za życia przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego. Jeżeli jednak uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Uprawniony i zobowiązany mogą dojść do porozumienia w kwestii wysokości zachowku, terminu i sposobu jego zapłaty i uniknąć w ten sposób sporu sądowego. W braku porozumienia uprawnionemu pozostaje droga sądowa, przy czym pamiętać należy, że roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Zapraszam do przeczytania artykułów radcy prawnego:

Moje usługi prawne

Dobry radca prawny z Wrocławia prowadzący sprawy spadkowe dobierze najkorzystniejsze w Twojej sytuacji rozwiązanie. Moja Kancelaria zapewnia rzetelne doradztwo prawne także w innych obszarach:

Kancelaria świadczy usługi także dla klientów spoza Wrocławia i okolic, m.in. reprezentując ich przed sądami w całej Polsce. Zapraszam do kontaktu z prawnikiem specjalizującym się w postępowaniu spadkowym i zwiększenia swoich szans na uczciwy podział majątku po zmarłej osobie.