Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu
x
Rozwód

Rozwód

Kancelaria reprezentuje swych klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzekaniem o winie
 • rozwód bez orzekania o winie
 • separację
 • zniesienie separacji
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Czytaj więcej..

Alimenty

Alimenty

Kancelaria prowadzi w imieniu swych klientów m.in. sprawy o:

 • alimenty na rzecz małoletniego
 • alimenty na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
 • uchylenie alimentów
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Czytaj więcej..

Podział majątku

Podział majątku

Kancelaria wspiera swych klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków, ale nie tylko.
W postępowaniu o podział majątku wspólnego istnieje możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak również rozliczenia wydatków i nakładów, jakie poczynione zostały z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków lub z majątków osobistych na majątek wspólny. Często pozwala to na dokonanie podziału majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa w sposób bardziej sprawiedliwy niż w danym przypadku byłby podział pół na pół.

Czytaj więcej..

Dzieci

Dzieci

Kancelaria świadczy pomoc dla swych klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Czytaj więcej..

Spadki

Spadki

Kancelaria prowadzi dla swych klientów m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.

Zdarza się czasami, że z różnych przyczyn spadkobierca, który nie jest zainteresowany przyjęciem spadku, nie złoży w terminie oświadczenia o jego odrzuceniu. Na skutek tego, wbrew swoim wyobrażeniom i zamiarom, dochodzi do dziedziczenia. W pewnych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wybrnięcia z tej trudnej sytuacji. Kancelaria prowadzi zatem dla swych klientów m.in. sprawy:

 • o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Kancelaria reprezentuje swych klientów również w sprawach o:

 • dział spadku
 • zachowek.

Zainteresowani często nie potrafią bowiem osiągnąć porozumienia co do sposobu podziału pozostawionych przez spadkodawcę dóbr, czy też wypłaty należnego uprawnionemu zachowku. Kancelaria pomaga zatem swym klientom przebrnąć przez postępowania działowe oraz sprawy o zapłatę zachowku, często żmudne i długotrwałe, bo odbywające się w warunkach silnego skonfliktowania stron.

Czytaj więcej..

Inne

Inne

Kancelaria wspiera swych klientów także w innych sprawach z zakresu  prawa cywilnego, np. w sprawach o zapłatę, czy sporach dotyczących komentarzy wystawianych na portalu Allegro. Kancelaria reprezentuje swych klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, jak również świadczy pomoc prawną polegającą m.in. na udzielaniu porad prawnych, reprezentowaniu swych klientów w przedsądowych rozmowach ugodowych, opiniowaniu oraz przygotowywaniu projektów umów i pism procesowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław | Ewa Jagodzińska-Antczak

Kancelaria działa na rynku usług prawnych od 2011 r. Oferuje pomoc z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Radca prawny Ewa Jagodzińska-Antczak jest prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych oraz spadkowych i posiada w tym zakresie bogate, wieloletnie doświadczenie. Oferta kancelarii obejmuje poradnictwo prawne, przygotowanie projektów dokumentów (umów, pism procesowych itp.), reprezentację w sporach na etapie przedsądowym oraz zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych. Kancelaria stawia na nowoczesne formy porozumiewania się i wymianę dokumentacji w formie elektronicznej, dzięki czemu udziela wsparcia swym Klientom nie tylko we Wrocławiu, ale także na odległość. Zapraszam do kontaktu.

Rozwód

Kancelaria reprezentuje swych klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzekaniem o winie
 • rozwód bez orzekania o winie
 • separację
 • zniesienie separacji
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Czytaj więcej..

Alimenty

Kancelaria prowadzi w imieniu swych klientów m.in. sprawy o:

 • alimenty na rzecz małoletniego
 • alimenty na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
 • uchylenie alimentów
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Czytaj więcej..

Podział majątku

Kancelaria wspiera swych klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków, ale nie tylko.
W postępowaniu o podział majątku wspólnego istnieje możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak również rozliczenia wydatków i nakładów, jakie poczynione zostały z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków lub z majątków osobistych na majątek wspólny. Często pozwala to na dokonanie podziału majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa w sposób bardziej sprawiedliwy niż w danym przypadku byłby podział pół na pół.

Czytaj więcej..

Dzieci

Kancelaria świadczy pomoc dla swych klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Czytaj więcej..

Spadki

Kancelaria prowadzi dla swych klientów m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.

Zdarza się czasami, że z różnych przyczyn spadkobierca, który nie jest zainteresowany przyjęciem spadku, nie złoży w terminie oświadczenia o jego odrzuceniu. Na skutek tego, wbrew swoim wyobrażeniom i zamiarom, dochodzi do dziedziczenia. W pewnych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wybrnięcia z tej trudnej sytuacji. Kancelaria prowadzi zatem dla swych klientów m.in. sprawy:

 • o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Kancelaria reprezentuje swych klientów również w sprawach o:

 • dział spadku
 • zachowek.

Zainteresowani często nie potrafią bowiem osiągnąć porozumienia co do sposobu podziału pozostawionych przez spadkodawcę dóbr, czy też wypłaty należnego uprawnionemu zachowku. Kancelaria pomaga zatem swym klientom przebrnąć przez postępowania działowe oraz sprawy o zapłatę zachowku, często żmudne i długotrwałe, bo odbywające się w warunkach silnego skonfliktowania stron.

Czytaj więcej..

Inne

Kancelaria wspiera swych klientów także w innych sprawach z zakresu  prawa cywilnego, np. w sprawach o zapłatę, czy sporach dotyczących komentarzy wystawianych na portalu Allegro. Kancelaria reprezentuje swych klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, jak również świadczy pomoc prawną polegającą m.in. na udzielaniu porad prawnych, reprezentowaniu swych klientów w przedsądowych rozmowach ugodowych, opiniowaniu oraz przygotowywaniu projektów umów i pism procesowych.