Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Podział majątku – Wrocław

Moja Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku we Wrocławiu i okolicach. Jako doświadczony radca prawny oferuję swoje usługi w zakresie spraw o podział majątku po rozwodzie we Wrocławiu klientom, którzy chcą uzyskać dla siebie uczciwe zasady rozdzielenia wspólnie zgromadzonych dóbr. Specjalizacja w tej dziedzinie pozwala mi na skuteczne negocjowanie warunków podziału majątku wspólnego, uwzględniając przy tym złożoność przepisów i unikalność każdej sytuacji. Klienci otrzymują pomoc w identyfikacji składników majątkowych, ich wycenie, a także w formułowaniu optymalnych scenariuszy podziału, które zabezpieczą ich interesy finansowe. Moja Kancelaria Radcy Prawnego we Wrocławiu przykłada wielką wagę do przeprowadzenia każdej sprawy z najwyższą starannością, Moje usługi obejmują doradztwo, reprezentację sądową oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i umów. Oferta Kancelarii jest kierowana do wszystkich, którzy w obliczu życiowej zmiany pragną zapewnić sobie solidne fundamenty prawne do dalszego działania i dokonać podziału majątku na sprawiedliwych zasadach.
Podział majątku adwokat Wrocław

Podział majątku po rozwodzie – na czym to polega?

Po ustaniu małżeństwa, w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej albo w przypadku ustania w istniejącym małżeństwie dotychczasowego ustroju wspólności majątkowej, istnieje potrzeba dokonania podziału majątku wspólnego, jeśli małżonkowie takowy majątek zgromadzili. Przepisy prawa niestety nie normują podziału majątku wspólnego małżonków w sposób samodzielny, lecz posługują się odesłaniami do przepisów z innych dziedzin prawa, w tym do przepisów o dziale spadku, które z kolei odsyłają do przepisów regulujących sprawy o zniesienie współwłasności, co czyni regulację prawną w tym zakresie dość skomplikowaną.

Podziału majątku wspólnego można dokonać zarówno w drodze umowy, jak i przed sądem, w tym także w postępowaniu rozwodowym, ale pod warunkiem, że przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w tym postępowaniu. Podział majątku wspólnego może nastąpić w każdym czasie, ustawa nie przewiduje tu bowiem jakiegokolwiek terminu. Jeśli potrzebny Ci doświadczony radca prawny, który prowadzi sprawy o podział majątku po rozwodzie we Wrocławiu, zachęcam do skorzystania z mojego wsparcia prawnego.

Postępowanie o podział majątku – Wrocław

Dokonanie podziału majątku wspólnego wymaga ustalenia składu tego majątku oraz określenia wartości jego poszczególnych składników, co często wymaga zaangażowania do sprawy biegłych sądowych, np. z zakresu wyceny nieruchomości.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego istnieje też możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak również rozliczenia wydatków i nakładów, jakie poczynione zostały z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków lub z majątków osobistych na majątek wspólny. Rozliczeniu będą podlegać na przykład kwoty przeznaczone przez jednego z małżonków z jego majątku osobistego (np. z darowizn od rodziców) na spłatę rat kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie przez małżonków.

Przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego sąd bierze pod uwagę sytuację osobistą, majątkową i rodzinną małżonków istniejącą w chwili podziału, dlatego mało prawdopodobne jest na przykład, że sąd przyzna zakupione na kredyt mieszkanie temu z byłych małżonków, które nie będzie w stanie finansowo podołać obowiązkowi spłaty tego kredytu.

Zapraszam do lektury artykułów radcy prawnego: Co wypada wiedzieć o rozliczeniach między małżonkami oraz Czy zawsze pół na pół.

Profesjonalna pomoc prawna – podział majątku Wrocław

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych i majątkowych, w tym spraw o podział majątku wspólnego małżonków.

Radca prawny z Wrocławia udzieli profesjonalnego wsparcia także w innych obszarach, takich jak:

Zapraszam do kontaktu z prawnikiem także, jeśli potrzebny Ci radca prawny prowadzący sprawy o alimenty z Wrocławia.  Kancelaria realizuje usługi również dla klientów spoza Wrocławia i okolic, m.in. reprezentując ich przed sądami w całej Polsce.