Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

O kancelarii

DOŚWIADCZENIE

Moja Kancelaria działa na rynku usług prawnych od 2011 r.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stacjonarne studia prawnicze ukończyłam w 2004 r. Na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych wpisana zostałam pod numerem WR/WR/2055 (wyszukiwarka radców) po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego. Wieloletnia praktyka i związane z nią bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, masowego dochodzenia należności na rzecz instytucji finansowych, jak również świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, zdobyte w trakcie współpracy z kancelariami radców prawnych oraz wrocławskim Biurem Porad Obywatelskich (BPO), pozwoliły mi na podjęcie w 2011 r. niezwykle odpowiedzialnej decyzji o założeniu własnej kancelarii prawnej.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z moją Kancelarią daje klientom:

  • gwarancję, że powierzone sprawy będą w pełnym zakresie prowadzone bezpośrednio przez radcę prawnego, a nie jego personel pomocniczy, co zapewnia wysoką jakość świadczonych przez Kancelarię usług prawnych
  • pewność, że każda sprawa poddana zostanie wnikliwej analizie i ocenie pod kątem możliwych najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań
  • nielimitowany czas poświęcony przez radcę prawnego na analizę problemu
  • możliwość zdalnej konsultacji z radcą prawnym zawsze wtedy, gdy charakter i stopień złożoności problemu pozwala na rzetelne udzielenie pomocy prawnej na odległość
  • dogodne warunki współpracy z radcą prawnym dzięki możliwości umówienia spotkania także poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii, jak również stałemu, bieżącemu kontaktowi z Kancelarią utrzymywanemu drogą mailową i telefoniczną.
HONORARIUM

Dążąc do umożliwienia dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej jak największej liczbie osób pomocy tej potrzebujących, moja Kancelaria kształtuje ceny świadczonych usług prawnych w sposób elastyczny, uwzględniający możliwości finansowe Klientów. Kancelaria kieruje też z powodzeniem do sądów wnioski o zwolnienie swych klientów od kosztów sądowych (np. opłat od pozwu, zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego), co umożliwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dochodzenie swych praw na drodze sądowej.

Cena konkretniej usługi uzależniona jest od:

  • stopnia merytorycznej zawiłości sprawy
  • przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego
  • oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia
  • wartości przedmiotu sprawy

Ostateczna cena usługi określona zostaje po dokonaniu przez Kancelarię analizy stanu faktycznego i otrzymanej od klienta dokumentacji. Należne Kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej przez Kancelarię wycenie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

OBSŁUGA KLIENTÓW Z ZAGRANICY

Moja Kancelaria stawia na nowoczesne formy porozumiewania się na odległość i wymianę dokumentacji także w formie elektronicznej, co sprawia, iż świadczy ona usługi prawne na rzecz klientów z całej Polski oraz zamieszkałych za granicą, reprezentując ich interesy przed polskimi sądami i instytucjami. Klientami Kancelarii są osoby mieszkające m.in. w USA, Kanadzie, Australii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Luksemburgu, Norwegii.