Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Alimenty Wrocław – prawnik

Jeśli szukasz prawnika zajmującego się sprawami o alimenty, to serdecznie zapraszam do skorzystania z doradztwa prawnego mojej Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu. Nazywam się Ewa Jagodzińska-Antczak i jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie rodzinnym. Z przyjemnością zajmę się Twoją sprawą o alimenty we Wrocławiu i pomogę Ci wywalczyć przed sądem najkorzystniejsze warunki wypłaty świadczenia na Twoje dziecko.

Kiedy sąd decyduje się przyznać alimenty?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki itp.) oraz rodzeństwo (alimenty).

Przede wszystkim rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Trzeba jednak pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez nie możliwości samodzielnego utrzymania się. Jeśli zatem pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej, a potem na studiach, to rodzic jest zobowiązany do jego alimentacji.

Poza powyższym wypadkiem (dziecko niemające zdolności samodzielnego utrzymania się) uprawniony do alimentów jest tylko ten z krewnych w linii prostej bądź rodzeństwa, kto znajduje się w niedostatku, czyli nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

Alimenty Wrocław

Profesjonalne wsparcie prawne – alimenty Wrocław

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (a nie od faktycznie osiąganych przez zobowiązanego zarobków).

Oboje małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeśli jedno z małżonków nie realizuje powyższego obowiązku, samowolnie zrzucając cały ciężar utrzymania rodziny na barki drugiego małżonka, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o przyczynianie się przez małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. W takim przypadku warto zdecydować się na współpracę z prawnikiem specjalizującym się w sprawach o przyznanie tego świadczenia. Jestem radcą prawnym zajmującym się alimentami dla klientów z Wrocławia i od lat korzystam ze swojej wiedzy oraz doświadczenia, by wypracować dla klientów możliwie jak najkorzystniejsze rozwiązania, które pozwalają im w osiąganiu satysfakcjonujących decyzji sądu.

Trzeba również pamiętać, że przepisy przewidują możliwość wystąpienia z roszczeniem o alimenty przeciwko byłemu małżonkowi. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Ponadto jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

W razie zmiany stosunków (np. w przypadku wzrostu wydatków na dziecko, polepszenia się sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do alimentacji, uzyskania przez dziecko możliwości samodzielnego utrzymania się) można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej alimentów. Na skutek takiego żądania dotychczasowa wysokość alimentów może ulec zwiększeniu, zmniejszeniu albo sąd może orzec, że obowiązek alimentacyjny wygasł.

Zapraszam do lektury artykułu radcy prawnego: Krótko i na temat o alimentach na dziecko.

Postaw na sprawdzonego prawnika od alimentów z Wrocławia

Jeśli szukasz doświadczonego i skutecznego prawnika od alimentów z Wrocławia, to zapraszam do współpracy. Jako radca prawny specjalizująca się w sprawach alimentacyjnych oferuję kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Z moją pomocą złożysz pozew o alimenty we Wrocławiu, w ramach którego wspólnie zawalczymy przed sądem o sprawiedliwą kwotą świadczenia.

Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie postępowania, począwszy od przygotowania odpowiednich pism procesowych, przez reprezentację przed sądem, aż po doradztwo w sprawach związanych z egzekucją świadczeń. Jako prawnik specjalizująca się w alimentach gwarantuję indywidualne podejście do każdej sprawy, mając na uwadze dobro klienta oraz jego rodziny, co pozwala na efektywne dochodzenie przysługujących praw i świadczeń.

Osoby, które poszukują radcy prawnego z Wrocławia prowadzącego sprawy o alimenty, powinny otrzymać profesjonalną pomoc ukierunkowaną na osiągnięcie korzystnej decyzji sądu. Moja Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw o alimenty, na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszam do kontaktu!

Do zakresu mojej działalności należą również:

Zapraszam do kontaktu.