Radca Prawny

O mnie


Jestem absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stacjonarne studia prawnicze ukończyłam w 2004 r. Od 2006 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Na listę radców prawnych prowadzoną przez tę Izbę wpisana zostałam pod numerem WR/WR/2055 po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego. Kilkuletnia praktyka i związane z nią bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, masowego dochodzenia należności na rzecz instytucji finansowych, jak również świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, zdobyte w trakcie współpracy z kancelariami radców prawnych oraz wrocławskim Biurem Porad Obywatelskich (BPO), pozwoliły mi na podjęcie niezwykle odpowiedzialnej decyzji o założeniu własnej kancelarii prawnej.

Już w okresie studiów pracowałam jako wolontariuszka we wspomnianym wyżej Biurze Porad Obywatelskich. Dało mi to możliwość wstępnego przygotowania do wykonywania zawodu prawnika. W tym też celu ukończyłam w Warszawie zorganizowane przez Stowarzyszenie Biur Porad Obywatelskich szkolenie "Podstawowe umiejętności doradcze". Praca w BPO pozwoliła mi uświadomić sobie, z jakimi problemami przychodzi się ludziom borykać w codziennym życiu i jak często dla skutecznego uporania się z nimi nieodzowna jest pomoc prawnika. Była to świetna szkoła dla przyszłego radcy prawnego zamierzającego swym prawnym wsparciem służyć osobom prywatnym.

Duża różnorodność zagadnień i problemów prawnych, z jakimi zetknęłam się w swej dotychczasowej praktyce zawodowej, pozwala mi na zaoferowanie moim klientom wsparcia w sprawach z zakresu wielu dziedzin prawa. Jednak szczególnie bliska jest mi tematyka prawnorodzinna oraz zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza prawa spadkowego. Służę zatem Państwu pomocą m.in. w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, spadkowych, sprawach o podział majątku wspólnego, sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych oraz w wielu innych. Pragnę przy tym podkreślić, że udzielam Państwu wsparcia nie tylko w rozwiązywaniu już powstałych problemów, ale także doradzam, jak uniknąć kłopotów w przyszłości zgodnie z zasadą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Z myślą o swych obecnych i przyszłych klientach postanowiłam publikować na stronie internetowej Kancelarii przygotowane przeze mnie, napisane przystępnym językiem opracowania wielu zgadnień prawnych, które znajdziecie Państwo w zakładce Warto wiedzieć. Zachęcam do ich lektury. Polecam też Państwa uwadze serwis Aktualności zawierający nowinki prawne wyselekcjonowane pod kątem potrzeb i zainteresowań osób nie zajmujących się zawodowo prawem. 

W swej praktyce zawodowej nieustannie dążę do zachowania najwyższego poziomu świadczonych usług i ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji. Kładę nacisk na dobrą komunikację w relacjach z klientem. Docierające do mnie sygnały świadczące o zadowoleniu mych klientów z udzielonego im wsparcia prawnego utwierdzają mnie w przekonaniu o trafności dokonanego wyboru drogi zawodowej. 

radca prawny Ewa Jagodzińska-Antczak

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak