Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

x

Podział majątku

Po ustaniu małżeństwa, w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej albo w przypadku ustania w istniejącym małżeństwie dotychczasowego ustroju wspólności majątkowej, istnieje potrzeba dokonania podziału majątku wspólnego, jeśli małżonkowie takowy majątek zgromadzili. Przepisy prawa niestety nie normują podziału majątku wspólnego małżonków w sposób samodzielny, lecz posługują się odesłaniami do przepisów z innych dziedzin prawa, w tym do przepisów o dziale spadku, które z kolei odsyłają do przepisów regulujących sprawy o zniesienie współwłasności, co czyni regulację prawną w tym zakresie dość skomplikowaną.

Podziału majątku wspólnego można dokonać zarówno w drodze umowy, jak i przed sądem, w tym także w postępowaniu rozwodowym, ale pod warunkiem, że przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w tym postępowaniu. Podział majątku wspólnego może nastąpić w każdym czasie, ustawa nie przewiduje tu bowiem jakiegokolwiek terminu.

Dokonanie podziału majątku wspólnego wymaga ustalenia składu tego majątku oraz określenia wartości jego poszczególnych składników, co często wymaga zaangażowania do sprawy biegłych sądowych, np. z zakresu wyceny nieruchomości.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego istnieje też możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak również rozliczenia wydatków i nakładów, jakie poczynione zostały z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków lub z majątków osobistych na majątek wspólny. Rozliczeniu będą podlegać na przykład kwoty przeznaczone przez jednego z małżonków z jego majątku osobistego (np. z darowizn od rodziców) na spłatę rat kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie przez małżonków.

Przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego sąd bierze pod uwagę sytuację osobistą, majątkową i rodzinną małżonków istniejącą w chwili podziału, dlatego mało prawdopodobne jest na przykład, że sąd przyzna zakupione na kredyt mieszkanie temu z byłych małżonków, które nie będzie w stanie finansowo podołać obowiązkowi spłaty tego kredytu.

Zapraszam do lektury artykułów radcy prawnego: Co wypada wiedzieć o rozliczeniach między małżonkami oraz Czy zawsze pół na pół.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych i majątkowych, w tym spraw o podział majątku wspólnego małżonków, na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszam do kontaktu z prawnikiem.