Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Jak załatwić w sądzie sprawę spadkową

Konieczne formalności

Gdy zmarły pozostawił po sobie majątek, konieczne jest dopełnienie formalności mających na celu uzyskanie przez spadkobierców dokumentu potwierdzającego ich prawa do spadku. Jednym z takich dokumentów jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Aby je otrzymać należy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Można to zrobić samodzielnie albo za pośrednictwem pełnomocnika, którym może być radca prawny. Do wniosku trzeba załączyć szereg dokumentów. Ponadto należy odpowiednio go opłacić. Co więcej w toku sprawy konieczne jest złożenie przez co najmniej jedną osobę tzw. zapewnienia spadkowego, a czasami przeprowadzenie dalszych dowodów.

Potrzebne dokumenty

Jeśli jest testament trzeba do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku go dołączyć. Jeśli spadkodawca pozostawił kilka testamentów to należy załączyć je wszystkie, nawet te odwołane.

Istotne jest, że należy przedłożyć oryginał testamentu (testament własnoręczny) bądź wydany przez notariusza wypis testamentu notarialnego. Kserokopie ww. dokumentów nie są wystarczające.

W każdej sprawie spadkowej podstawowym dokumentem jest odpis aktu zgonu spadkodawcy. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy też załączyć odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców ustawowych. Chodzi o osoby, które dziedziczą po spadkodawcy na podstawie ustawy bądź dziedziczyłyby na podstawie ustawy, gdyby nie testament. Trzeba wiedzieć, że okoliczność, zmarły pozostawił testament nie oznacza, że w sprawie spadkowej wezmą udział tylko osoby powołane w tym testamencie do spadku. Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są w każdym przypadku osoby należące do grona spadkobierców ustawowych. Mogą one w toku postępowania np. kwestionować ważność testamentu domagając się stwierdzenia nabycia spadku na swoją rzecz.

W stanach faktycznych bardziej skomplikowanych do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej mogą być potrzebne także inne dokumenty. Chodzi np. o akty stanu cywilnego dotyczące osób, które w tym konkretnym przypadku ani nie dziedziczą spadku ani nie należą do grona spadkobierców ustawowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy przed spadkodawcą zmarło jego dziecko, a spadek po pierwszym spadkodawcy dziedziczy jego wnuk. Wówczas nie wystarczy przedłożenie aktu stanu cywilnego, np. aktu urodzenia wnuka. Konieczne jest przedłożenie także aktu zgonu dziecka pierwszego spadkodawcy, aby wykazać fakt i datę jego śmierci. Na przykład zmarły Jan Kowalski był żonaty z Marią, miał syna Stanisława i wnuczkę Magdalenę. W chwili śmierci Jana jego syn Stanisław już nie żył. Jan nie pozostawił testamentu, zatem spadek po nim dziedziczą jego żona Maria oraz wnuczka Magdalena. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Janie należy załączyć nie tylko jego akt zgonu, akt małżeństwa z Marią oraz akt urodzenia bądź małżeństwa wnuczki Magdaleny, ale także akt zgonu syna Jana – Stanisława.

Należy pamiętać, że wszelkie akty stanu cywilnego przedkłada się w odpisach uzyskanych z urzędu stanu cywilnego. Kserokopie nie wystarczą. Mogą to być odpisy skrócone, nie muszą być pełne.

Inne wymagania

Przygotowując się do sprawy spadkowej trzeba zgromadzić nie tylko dokumenty, ale także dane osób, które będą uczestnikami postępowania. Nie wystarczą ich imiona i nazwiska, konieczne są także adresy, pod którymi możliwe będzie skuteczne doręczenie im korespondencji z sądu.

Od wniosku o stwierdzenia nabycia spadku należy też uiścić na rzecz sądu opłatę – 100 zł od samego wniosku oraz 5 zł od wpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku do rejestru spadkowego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się wraz z wymaganymi dokumentami w sądzie w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Zależy ona od tego, ile osób uczestniczyć będzie w postępowaniu. Jeden egzemplarz wniosku warto też zachować dla siebie wraz z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie.

Oczywiście nie każda sprawa spadkowa jest taka sama. Są postępowania, w których przedłożenie dokumentów, o których mowa powyżej, złożenie zapewnienia spadkowego i należyte opłacenie wniosku nie jest wystarczające do wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Postępowanie jest w takich sprawach bardziej skomplikowane i wymaga np. przesłuchania przez sąd świadków, czy przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Warto wiedzieć, że sąd nie jest związany treścią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd w sprawie spadkowej dąży do ustalenia, kto jest rzeczywistym spadkobiercą zmarłego i może stwierdzić nabycie spadku nawet na rzecz osób innych niż te wskazane we wniosku.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak daje swym klientom możliwość skorzystania z doradztwa prawnego oraz poprowadzenia w imieniu klienta spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym spraw o stwierdzenie nabycia spadku. Zachęcam do skorzystania z usług Kancelarii: kontakt pod numerem telefonu 606949430, za pośrednictwem maila bądź formularza kontaktowego.

 

Powyższy artykuł ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikom omawianego zagadnienia. Nie należy traktować go jako porady prawnej w konkretnej sprawie. W celu uzyskania pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. 

Sprawdź również: