Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Do kogo się udać – do adwokata, czy do radcy prawnego?

Wiele osób potrzebujących wsparcia prawnika zastanawia się, czy ze swoim problemem zgłosić się do adwokata, czy do radcy prawnego. Jeszcze kilka lat temu takie pytanie miało uzasadnienie, obecnie już nie. Uprawnienia przedstawicieli obu ww. profesji, jeśli chodzi o zakres świadczonej przez nich pomocy prawnej, są teraz takie same.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Z kolei art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych stanowi, że świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Zatem zarówno do adwokata, jak i do radcy prawnego można udać się po poradę prawną. Zarówno jednemu, jak i drugiemu można zlecić przygotowanie projektu umowy itp. A co najważniejsze nie tylko adwokat, ale także radca prawny może reprezentować swojego klienta w postępowaniach przed sądami i urzędami.

Choć zatem radca prawny niejednokrotnie (z pewnością z uwagi na nazwę swej profesji) kojarzy się jedynie z poradnictwem prawnym, to trzeba wiedzieć, że tak samo, jak adwokat jest on uprawniony do tego, by być pełnomocnikiem swojego Klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także obrońcą w sprawach karnych.

Dla osoby nawiązującej współpracę z prawnikiem istotne może być również to, że zarówno adwokata, jak i radcę prawnego obowiązuje tajemnica zawodowa. Oznacza to, że przedstawiciele obu profesji mają obowiązek zachować  w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Dla adwokatów obowiązek ten wprowadzono w art. 6 Prawa  o adwokaturze, zaś dla radców prawnych w art. 3 Ustawy o radcach prawnych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Ani adwokata ani radcy prawnego nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Nieliczne wyjątki od zasady obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej są w przypadku obu zawodów uregulowane w ustawach.

Przedstawiciele obu omawianych profesji mają również swoje kodeksy etyki zawodowej zawierające zasady postępowania, którymi powinien kierować się każdy adwokat i radca prawna przy wykonywaniu swojego zawodu.

Przy wyborze prawnika nie trzeba więc zastanawiać się nad zakresem uprawnień adwokatów i radców prawnych, gdyż są one takie same. Do ustalenia pozostaje w zasadzie jedynie to, w jakiego rodzaju sprawach konkretny adwokat bądź radca prawny ma doświadczenie  (np. sprawy spadkowe, rodzinne, karne). Trzeba też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy z prawnikiem, z którym rozważamy współpracę, jesteśmy w stanie zbudować relację opartą na zaufaniu. Zaufanie jest bowiem fundamentem współpracy pomiędzy prawnikiem i jego klientem. Świadczy o tym chociażby fakt, że utrata zaufania stanowi podstawę wypowiedzenia pełnomocnictwa także przez adwokata bądź radcę prawnego.

Zapraszam do kontaktu.

 

Powyższy artykuł ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikom omawianego zagadnienia. Nie należy traktować go jako porady prawnej w konkretnej sprawie. W celu uzyskania pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. 

 

Sprawdź również: